23/16 Nař. vl. o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení; T: 10.2.2016

Návrh respektuje rámec daný mu zákonem a konkretizuje požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci a obchodní podmínky veřejných zakázek, u kterých se má za to, že jsou přiměřené. Návrhem je tedy konkrétně upravována technická kvalifikace a obchodní podmínky, které jsou v praxi užívány.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/