23/15 Novela zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen; T: 3.3.2015

Novela zajišťuje převod působnosti ve výkonu cenové kontroly ze Specializovaného finančního úřadu na Ministerstvo financí. Začlenění této kontrolní činnosti v rámci reformy finanční správy se ukázalo jako nepříliš efektivní a administrativně náročné zejména v souvislosti s nezbytným podřízením této kontroly Generálnímu finančnímu ředitelství. Nová úprava zajistí úzké propojení regulační a kontrolní funkce na Ministerstvu financí. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který při projednávání Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 dne 4. září. 2014 konstatoval, že stále dochází k porušování cenové kázně u sortimentu zboží a služeb, přičemž počet pracovníků všech kontrolních orgánů není dostatečný, a doporučil, aby Ministerstvo financí v rámci své metodické a kontrolní činnosti zpřísnilo svůj vliv na všechny kontrolní orgány.

Související soubory

/jak-na-