23/14 NV o odměnách advokátů; T: 4.4.2014

Sazby odměny advokáta včetně mimosmluvní odměny stanoví vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Po zrušení tzv. přísudkové vyhlášky se při rozhodování o náhradě nákladů řízení stal rozhodujícím advokátní tarif. Advokátní tarif je postaven na principu, že pro každý specifikovaný úkon právní služby advokáta stanovuje výši odměny, která má být advokátovi hrazena. Tato výše odměny pak je základem pro určení výše náhrady nákladů řízení, kdy soud uloží straně, která neměla úspěch ve sporu, aby úspěšnému účastníku nahradila náklady řízení odpovídající násobku stanovené odměny počtem úkonů právní služby, které advokát ve věci učinil. K takto vypočtené odměně je dále připočtena částka, která odpovídá náhradě za hotové výdaje na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné také vždy za jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/