23/13 Nař. vl. úprava vzájemného převodu důchodových práv; T: 28.2.2013

Nařízením se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství.Navrhuje se rozšířit působnost nařízení vlády č. 587/2006 Sb. též na důchodové systémy zaměstnanců Evropské centrální banky a Evropské investiční banky a dále se navrhuje upravit převod prostředků důchodového spoření, pokud o to účastník požádá, spolu s převodem finanční částky vyjadřující hodnotu důchodových práv získaných v České republice.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/