231/16 1. aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace; T: 18.11.2016

V rámci první aktualizace Akčního plánu byla provedena prioritizace opatření Akčního plánu dle stanoveného klíče s tím, že do struktury popisu opatření byl pro tento účel zaveden nový samostatný řádek. Prioritou realizace aktualizovaného Akčního plánu je vypracování analýz současného stavu a požadavků, zejména s ohledem na potřebu garantovaných prostorových dat v agendách veřejné správy a ve vazbě na životní situace občana. Na základě těchto analýz bude definována obecná architektura, která bude popisovat fungování národní infrastruktury pro prostorové informace. Architektura bude navržena s ohledem na již existující infrastruktury eGovernmentu. Současně budou realizována opatření s nižším stupněm priority s ohledem na aktuální možnosti garanta daného opatření. Završením procesu bude vypracování koncepce změn legislativního prostředí, které povedou k vymezení adekvátního stavu infrastruktury pro prostorové informace. Zároveň se navrhuje i nová, jednodušší řídicí struktura pro realizaci aktualizovaného Akčního plánu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/