231/10 Návrh zákona o Úřadu práce České republiky; T: 19.10.2010

Navrhovanou úpravou dochází ke změně organizačního uspořádání veřejných služeb zaměstnanosti. V současné době podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vykonává státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce. Úřady práce jsou správní úřady s působností v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory, jejichž správní obvody jsou shodné s územními obvody okresů (správním obvodem Úřadu práce hlavního města Prahy je území obvodů hlavního města Prahy). Soustava veřejných služeb zaměstnanosti je tedy dvoustupňová s tím, že v prvním stupni působí 77 samostatných úřadů, kterým je nadřízeno ministerstvo. Jednotlivé úřady si dále zřizují detašovaná pracoviště. Celkem úřady práce působí v cca 250 místech v oblasti zaměstnanosti a cca 400 místech v oblasti státní sociální podpory.

V reakci na tento stav se navrhuje nová koncepce organizačního uspořádání, která spočívá ve vytvoření jediného správní úřadu, který bude podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tento nový správní úřad, Úřad práce České republiky, by se vnitřně členil na generální ředitelství a krajské pobočky, jejichž prostřednictvím by zajišťoval současnou činnost úřadů práce.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/