231/08 Nař.vl.-tržní opatření společné organizace trhu s mlékem; T: 24.11.2008

V rámci tohoto opatření jsou stanoveny také podmínky pro užití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů, u kterých je toto užití nezbytně nutné. S ohledem na tuto skutečnost došlo ke změnám podmínek použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů:

  • použití kaseinu a kaseinátů se rozšířilo na produkty KN 0406, dříve jen vybrané produkty – sýry,
  • zvýšil se maximální procentní obsah kaseinu a kaseinátů z 5 % na 10 %,
  • došlo ke zjednodušení podmínek pro povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů,
  • došlo ke zjednodušení kontrolních postupů,
  • změnily se podmínky pro udělení sankce.

Návrh novely nařízení vlády má pozitivní vliv na podnikatelské prostředí, neboť snižuje administrativní zátěž podnikatelů, po kterých již není požadováno předkládání prohlášení o použití výrobku jako technologicky nezbytné složky dalších potravin a prohlášení žadatele o uvedení informací o přidaném kaseinu na obalu výrobku. Návrh novely nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/