231/22 Realokace prostředků tzv. brexitové rezervy do REPowerEU;T:13.12.2022

Důvodem předložení je potřeba rozhodnutí o způsobu implementace předpisů Evropské unie upravujících finanční vyrovnání se s důsledky brexitu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 12. 2022.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/