231/20 Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům; T:29.12.2020

Důvodem pro novelu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, a to ta relevantní ustanovení, která se týkají poskytování informací o spotřebě a vyúčtování tepla v bytových domech. Cílem Směrnice je mimo jiné zlepšení informovanosti příjemců tepla a společně připravované teplé vody zejména s ohledem na jejich spotřebu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 12. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/