230/15 NV o zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků; T: 11.11.2015

Důvodem pro vydání nové vyhlášky je zejména zastaralost a neaktuálnost vyhlášky č. 211/2004 Sb.
Dále je to nutnost zjednodušení a upřesnění některých požadavků uvedených ve vyhlášce podle poznatků z praxe při provádění úředního dozoru nad potravinami, jako například požadavků na protokol/záznam o odběru vzorků, označování vzorků nebo přípravu vzorků. Je nezbytné též provázat požadavky na přípravu vzorků v laboratoři, metody zkoušení a protokol o zkoušce úředních laboratoří akreditovaných v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17 025 na všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří této vyhlášky s touto normou.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/