230/12 Novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); T: 2.11.2012

Navrhovaný komplex legislativních změn představuje soubor řešení, jejichž cílem je posílit základní principy, na kterých spočívá insolvenční právo za současného zdůraznění práv účastníků insolvenčního řízení a redukci nákladů vynakládaných jednotlivými subjekty insolvenčního řízení. Návrh zákona má ambici zefektivnit chod insolvenčního řízení tam, kde na základě veřejné konzultace se to jeví odůvodněné, posílit transparentnost insolvenčního řízení, přimět dlužníky a věřitelé k aktivnímu se zapájení do řešení dlužníkovi úpadkové situace posílením práv aktivně se participujících věřitelů za izochronního zachování základních práv všech účastníků řízení. Navrhovaná úprava má rovněž za cíl snížit administrativní zatížení všech subjektů insolvenčního řízení.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/