230/23 Antibyrokratický balíček III;T:23.11.2023

Do MPŘ je předložen v pořadí již třetí materiál obsahující zejména návrhy dílčích legislativních změn v oblasti snižování administrativní zátěže. Uvedený návrh vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR ze dne 6. ledna 2022.

Ve spolupráci zejména se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Sdružení pro zahraniční investice, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, individuálních občanů a dalších bylo identifikováno několik desítek povinností, které jsou zatěžující a jejichž zrušením, případně racionalizací, by došlo k výraznému snížení administrativní zátěže na straně zejména podnikatelských subjektů a občanů. Do tohoto materiálu byly také zařazeny další podněty na snížení administrativní zátěže, které navrhly samy resorty během mezirezortního připomínkového řízení k Antibyrokratickému balíčku II.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 23. 11. 2023.