230/22 Návrhy na řešení opatř. k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu práv. předpisů na ochranu ŽP;T:14.12.2022

Obecným cílem Ekoauditu je prověřování české legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a snižování nadbytečné administrativní i finanční zátěže podnikatelů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 12. 2022.