23/23 Novela vyhl. č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;T:21.2.2023

V souvislosti s nutností reagovat na vývoj informačních a komunikačních technologií a aktuální bezpečnostní hrozby je navrhováno rozšířit výčet přípustných formátů datové zprávy, navýšit maximální velikost datové zprávy na 1 GB, a dále zobecnění případů, ve kterých je správce informačního systému datových schránek oprávněn nepřijmout k odeslání datovou zprávu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 2. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/