23/22 Novela vyhl. č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství;T:14 3.2022

MPO předkládá návrh změny vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu. S přihlédnutím k současné situaci je nově navrženo navýšení podílu bezpečnostního standardu dodávky v zásobnících plynu ze současné minimální úrovně 30 % na úroveň 45 %. Současně s výše uvedeným dochází i k prodloužení povinnosti udržovat BSD i na duben kalendářního roku.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 3. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/