23/21 Strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025; T:10.3.2021

Materiál se týká podpory kulturních a kreativních průmyslů z veřejných zdrojů, a to jak ze státního rozpočtu, tak ze zdrojů územní samosprávy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 3. 2021.