229/16 Nař. vl. o tvorbě prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání; T: 23.11.2016

Navrhovaná změna nařízení vlády č. 153/2005 Sb. je součástí opatření vládou přijaté Strategie rozvoje zemského digitálního vysílání ze dne 20. července 2016, ve které se jako jeden z klíčových postupů předpokládá kompenzace vyvolaných nákladů, tj. náklady souběžného vysílání přechodových a stávajících sítí v období 2016-2021 a náklady operátorů vysílacích sítí na nutnou změnu technických zařízení, souvisejících s vynuceným uvolněním rádiového spektra pásma 700 MHz v termínu, požadovaném v rámci evropské harmonizace a bez negativních dopadů na domácnosti.

K snížení nákladů přechodu je v přijaté Strategii rozvoje zemského digitálního vysílání navrženo vynucené vyvolané náklady kompenzovat z radiokomunikačního účtu, který je podle zákona o elektronických komunikacích určen k řešení těchto situací s využitím rádiových kmitočtů.

Úhrada nákladů vyvolaných nákladů se poskytuje z prostředků radiokomunikačního účtu (§ 27 ZEK). Takové přímé náhrady předpokládá i návrh evropského rozhodnutí k uvolnění pásma 700 MHz.

Související soubory

/jak-na-