229/12 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie r. 2013; T. 17. 10. 2012

Program EFEKT“. Přes výrazné snížení rozpočtu na pouhých 30 mil. Kč zůstává významným doplňkem energetických programů v rámci Operačního programu podnikání a inovace.
Výhodami Programu EFEKT jsou:

  • podpora akcí malého rozsahu;
  • dotace poskytovaná příjemcům předem, která usnadňuje uskutečnit
  • náročnější úsporná opatření drobným a středním podnikatelům;
  • podpora projektů na území hlavního města Prahy;
  • podpora energetického poradenství a vzdělávání;
  • podpora veřejného sektoru (snižování energetické náročnosti budov);
  • flexibilita, zacílení programu lze každoročně zpřesňovat;
  • nižší administrativní náročnost pro žadatele (v porovnání s Operačními programy).

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/