229/08 Novela zákona o místních poplatcích; T: 21.11.2008

Předmětem návrhu je změna místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Do návrhu je zapracována i úprava vybraných procesních ustanovení, které se týkají působnosti orgánu obce k výkonu správy místních poplatků a zavedení nového institutu, kterým je „ohlašovací povinnost“ poplatkového subjektu, přímo zákonem.

Pokud jde o změnu místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, navrhuje se zejména úprava předmětu zpoplatnění, na základě které vzniká poplatkovému subjektu povinnost zaplatit poplatek před uskutečněním vjezdu do těchto míst, aniž by bylo vydáváno povolení. Současně se navrhuje odstranit výkladové nejasnosti dosavadního osvobozeníastanovit ho pro vlastníky nebo provozovatele motorových vozidel, kteří ve vybraném místě mají trvalý pobyt, vlastní nemovitost nebo nemovitost využívají ke své podnikatelské činnosti a pro osoby, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,včetně jejich průvodců. 

U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se navrhuje rozšířit poplatkovou povinnost i na vlastníky bytových jednotek sloužících k individuální rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu. Dále je navrhována zvýšená celková sazba poplatku až na 1 250 Kč na osobu a rok. Tato sazba odpovídá zvýšeným (v průměru) nákladům na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

Nový návrh tzv. „ohlašovací povinnosti“ má zajistit úpravu základních pravidel pro plnění povinnosti poplatkového subjektu na úseku jejich oznamovací povinnosti a nahradit oblast úpravy zákona o správě daní a poplatků, která se týká registrační povinnosti, daňového přiznání nebo hlášení. Úprava ohlašovací povinnosti je v současné době navrhována i v doprovodném zákoně k novému daňovému řádu, který v současné době prochází legislativním procesem.

Odůvodnění

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/