229/22 Aktualizovaná koncepce VaVaI MŽP na léta 2016 až 2035 s výhledem do r. 2050;T:13.12.2022

Předkládaný materiál je aktualizací koncepce, která vznikla na Ministerstvu životního prostředí v letech 2015-2016. Vzhledem k velkému objemu dat, materiál na vyžádání na adrese pripominkovani@komora.cz

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 13. 12. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/