229/20 Novela z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a dalších z.-III.; T:6.1.2020

Návrh zákona řeší problematiku dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro osoby vykonávající práce v náročných profesích.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 1. 2021.