228/16 Nař. vl. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů; T 23.11.2016

Navrhovaná změna nařízení vlády č. 154/2005 Sb. je součástí opatření vládou přijaté Strategie, ve které se jako jedno z klíčových postupů předpokládá sestavení přechodných sítí, šířících souběžně se stávajícími sítěmi DVB-T televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Tento zvolený způsob, tj. souběžné vysílání přechodových a stávajících sítí v období 2016-2021, umožní ČR uvolnění rádiového spektra pásma 700 MHz v termínu požadovaném v rámci evropské harmonizace a bez výraznějších negativních dopadů na domácnosti.

V přijaté Strategii je pro tyto přechodné sítě, jejichž cílem je stimulace a urychlení výměny přijímacích zařízení v domácnostech, navrženo zjednodušit poplatky za využívané rádiové kmitočty po dobu souběžného vysílání v přechodových sítích, tj. do uvolnění kmitočtů pásma 700 MHz, vzhledem k tomu, že jde o podporu této výměny přijímacích zařízení a vynucené náklady příslušných podnikatelských subjektů. Stanovená výše poplatku odpovídá dosud užívané sazbě pro jednofrekvenční sítě bez započtení výkonu vysílače.

Související soubory

/jak-na-