228/15 Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice; T: 2.11.2015

Aktualizovaný Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice definuje ve třetí kapitole 10 klíčových oblastí.

 

1. Propagace a podpora konceptu společenské odpovědnosti

2. Dialog a spolupráce zainteresovaných stran CSR

3. Úloha orgánů veřejné správy

4. Šíření, implementace a dodržování mezinárodních standardů chování

5. Mezinárodní spolupráce

6. Dodržování lidských práv

7. Sociální podnikání

8. Vzdělávání a výzkum v oblasti společenské odpovědnosti

9. Oceňování organizací za společenskou odpovědnost

10. Ochrana zájmů spotřebitelů

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/