228/23 Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách;T:6.12.2023

Předkládaná komplexní novela zákona o zdravotních službách reaguje na aplikační problémy stávající úpravy, zpřesňuje legislativní vymezení hospiců a center duševního zdraví, formuluje institucionální ukotvení duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních a nově upravuje poskytování zdravotních služeb v centrech komplexní péče o děti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 12. 2023.