228/22 Novela nař. vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě;T:7.12.2022

Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2023 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy z 16 200 Kč na 17 300 Kč a zvýšit základní hodinovou sazbu z 96,40 Kč na 103,80 Kč. Navrhované zvýšení minimální měsíční mzdy o 6,8 % (1 100 Kč) by mělo zajistit vzhledem k v současnosti prognózovanému nárůstu průměrné mzdy v roce 2022 dosažení podílu 41 %. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se navrhuje valorizovat nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu prací se navrhuje pro rok 2023 ponechat ve stávající výši.

Materiál je v zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 12. 2022.