227/16 NV o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek; T: 21.11.2016

Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou změny legislativně technického charakteru související se snížením administrativní zátěže pro organizační složky státu a státní fondy, kdy je navrhováno zrušit předávání některých operativních účetních záznamů v rámci Přílohy č. 5 k technické vyhlášce o účetních záznamech, a to:

  • soupis pohledávek,
  • soupis závazků,
  • soupis podmíněných pohledávek,
  • soupis podmíněných závazků.

Informace obsažené v těchto operativních účetních záznamech lze v obdobném formátu zajistit s jistou časovou prodlevou v rámci jiných funkcionalit Integrovaného informačního systému Státní pokladny. Proto je možné přistoupit k jejich zrušení bez náhrady.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/