227/15 Novela zákona o specifických zdravotních službách; T: 18.11.2015

Tato novela obsahuje úpravu pojmosloví, upřesnění ustanovení upravujících kastraci, posudkovou péči včetně pracovnělékařských služeb a nemocí z povolání, lékařského ozáření (transpozice) a o ochranném léčení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/