227/14 Nař. vl. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky; T: 8.1.2015

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/