227/10 Nař. vl. – kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury; T: 13.10.2010

V návaznosti na zpracování novely zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) a na základě zákonného zmocnění se předkládá návrh nařízení vlády k provedení § 4 odst. 1 písm. d) krizového zákona.

Návrh nařízení vlády provádí ustanovení krizového zákona, jimiž byla implementována směrnice Rady Evropské unie č. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a posuzování potřeby zvýšit jejich ochranu, (dále jen „směrnice“), a to stanovením průřezových a odvětvových kritérií k určení prvku kritické infrastruktury.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/