227/22 Návrh nař. vl. o stanovení způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny;T:4.12.2022

Návrh nařízení vlády tedy stanoví způsob výpočtu výše nadměrného příjmu výrobce elektřiny, na který se uplatní odvod z nadměrných příjmů ve výši 90 % podle § 95a energetického zákona. Uplatnění odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny navazuje na zákonné stanovení stropů tržních příjmů výrobců elektřiny v závislosti na druhu použitého zdroje energie. Předkládaný návrh nařízení vlády pracuje s těmito stropy ve výpočtu výše nadměrného příjmu výrobce elektřiny. Výsledkem výpočtu může být i to, že při aplikaci zákonného stropu tržního příjmu daný výrobce elektřiny nadměrného příjmu nedosahuje, a tedy odvod z nadměrných příjmů se v daném případě neuplatní.

Materiál je v zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 12. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/