227/20 Novela z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a dalších z.- I.; T:6.1.2020

Základní návrh k realizaci důchodové reformy k naplnění cílů obsažených v Programovém prohlášení vlády v oblasti důchodového pojištění, který obsahuje změnu architektury důchodového systému spočívající v transformaci starobního důchodu na tzv. nultý a první pilíř, tj. na solidární a zásluhovou část starobního důchodu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 1. 2021.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/