226/16 Analýza nabídky a poptávky na trhu práce; T: 14.11.2016

Analýza reaguje na aktuální vývoj trhu práce, zejména na nesoulad mezi jeho nabídkovou a poptávkovou stranou, a předkládá soubor opatření k eliminaci příčin vzniku těchto nesouladů. Základ materiálu byl vyhotoven na jaře letošního roku a členové vlády s ním byli seznámeni dne 15. června 2016. Z následného projednávání Analýzy Radou hospodářské a sociální dohody však vyplynuly některé další požadavky sociálních partnerů na materiál tohoto charakteru.

Předně se jedná o požadavek meziresortního přístupu k řešení problémů trhu práce a požadavek na pravidelné vyhodnocování navržených opatření. Opakovaně byl rovněž vznášen požadavek na detailnější popis struktury dlouhodobě nezaměstnaných osob. Na základě těchto připomínek byl materiál doplněn a aktualizován. Navrhováno je půlroční vyhodnocování plnění opatření, a to za uplynulá pololetí, přičemž informace o plnění opatření bude členům vlády předložena vždy do 31. března, resp. 30. září.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/