226/15 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020; T: 2.11.2015

Součástí Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 je vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy v souladu s usnesením vlády ze dne 13. května 2015 č. 352 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014.

Strategie obsahuje kapitolu věnovanou Národnímu elektronickému nástroji (NEN), kde jsou podány základní informace o aktuálním stavu systému a je zpracován návrh povinného používání NEN v souladu s usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek a usnesení vlády ze dne 24. června 2015 č. 497 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. května 2015 do 31. května 2015.

Související soubory

/jak-na-