226/14 Nař. vl. o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky; 8.1.2015

Stávající nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, které provádělo zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo zrušeno s účinností od 1. dubna 2015 zákonem č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byl zpracován návrh nového nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, který bude provádět zákon č. 22/1997 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb. a současně pro oblast aktivních implantabilních zdravotnických prostředků transponovat směrnici Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkající se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších přepisů, v platném znění, neboť v důsledku zrušení stávajícího nařízení vlády by potřebná transpozice nebyla zajištěna.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/