226/08 Rámcová úmluva o kontrole tabáku; T: 24.11.2008

Cílem FCTC je vytvořit mezinárodní právní prostředí pro řešení celosvětového boje proti kouření a nabídnout základní principy a doporučené postupy v oblasti obchodování s tabákem, reklamy na tabákové výrobky, jejich balení, označování a složení atd. K tomuto účelu FCTC předpokládá zejména opatření v cenové a daňové oblasti (čl. 6), jiná než cenová opatření (čl. 8-13), mj. omezování reklamy na tabákové výrobky (čl. 13) a další opatření na straně nabídky a poptávky.

Od roku 2003 došlo ke změně národní legislativy k dané problematice. Požadavky vyplývající z FCTC byly implementovány do českého právního řádu v podobě přijetí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví podmínky zdaňování tabákových výrobků spotřebními daněmi a způsob značení a prodeje tabákových výrobků, zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkohol