226/23 Novela vyhl. č. 505/2006 Sb., provádějící některá ust. zákona o sociálních službách;T:22.11.2023

Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu nutnosti navýšení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb na úroveň odpovídající současné ekonomické situaci i očekávanému vývoji. Obsahem novely je zvýšení maximální částky úhrady v sociálních službách za ubytování a stravu.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 11. 2023.