226/20 Návrh nařízení vlády: ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I; T: 21. 12. 2020

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob a rozsah ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence stanoví vzor formuláře pro ohlašování změn týkajících se držení zbraní kategorie C-I a pravidla pro vedení evidence zbraní kategorie C-I podnikatelem v oboru zbraní a střeliva v Centrálním registru zbraní a střeliva.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 12. 2020 do 16h.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/