225/16 NV o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích; T: 21.11.2016

Pokud by vyhláška nebyla vydána a Energetický regulační úřad by neupravil prováděcím právním předpisem vymezený okruh vztahů v souladu se zákonným zmocněním, tato nečinnost by zřejmě mohla mít za následek omezení aplikovatelnosti energetického zákona a dalších souvisejících právních předpisů, např. zákona o podporovaných zdrojích energie, nebo dokonce jejich neaplikovatelnost. Současně by se v takovém případě jednalo o nesplnění zákonné povinnosti ze strany Energetického regulačního úřadu, a to i přes skutečnost, že právní řád s nesplněním takové povinnosti nespojuje žádnou právní sankci.

Na základě zkušeností s aplikací předchozí vyhlášky ve správních řízeních o udělení licence vyvstala potřeba změnit či zrušit některá ustanovení, respektive dokládání podmínek pro udělení licence, která se ukázala jako nadbytečná nebo neúčelná. Vyhláškou jsou také stanoveny vzory tiskopisů vztahujících se k žádostem o udělení, změnu, nebo zrušení licence jakož i uznání oprávnění podnikat. Tyto vzory byly upraveny a zrevidovány v návaznosti na novou primární právní úpravu (ostranění vzoru pro dokládání finanční bilance žadatele o licenci).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/