225/15 Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích; T: 9.11.2015

Dne 1. ledna 2016 nabyde účinnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění energetický zákon, a který v § 2 odst. 2 mění definice některých pojmů pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, používaných i ve stávající vyhlášce č. 210/2011 Sb. Cílem navrhované vyhlášky je proto mj. sjednotit pojmosloví uvedené v předmětné vyhlášce s nadřazeným právním předpisem.

Účelem navrhovaných změn uvedených v předmětné vyhlášce je kromě sjednocení pojmosloví s energetickým zákonem, též upřesnění a doplnění stávajících základních, resp. minimálních, standardů vyúčtování dodávky energie zákazníkovi, neboť vyúčtování má být vyhovující především potřebám zákazníků, kteří jej obdrží od výrobce elektřiny nebo plynu, obchodníka s elektřinou nebo s plynem, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy nebo dodavatele tepelné energie (dále jen „povinné subjekty“).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/