225/14 Nař. vl. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky; T: 8.1.2015

Stávající nařízení vlády č. 435/2004 Sb, kterým se stanovují technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů, které provádělo zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo zrušeno s účinností od 1. dubna 2015 zákonem č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byl zpracován návrh nového nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, který bude provádět zákon č. 22/1997 Sb. a zákon č. 268/2014 Sb. a současně pro oblast zdravotnických prostředků transponovat směrnici Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, neboť v důsledku zrušení stávajícího nařízení vlády by potřebná transpozice nebyla zajištěna, v souladu s nově přijatým zákonem o zdravotnických prostředcích.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/