225/11 NV o užívání zpoplatněných pozemních komunikací; T: 6.10.2011

Vyhláška stanoví popis kupónů, kterými se prokazuje zaplacení časových poplatků, jakož i způsob jejich vyplňování, evidenci a umístění kupónů ve vozidle. V případě mýtného systému konkretizuje evidenci provozovatelů a jejich vozidel v systému, výši kauce za elektronické zařízení, způsoby úhrady, nakládání s elektronickým zařízením. V přílohách vyhláška stanoví vzory kupónů a vybrané úseky pozemních komunikací, podléhající časovému poplatku a mýtnému.

 

Návrh vyhlášky obsahuje:

– změnu kupónů emise pro r. 2012 a jejich popis. Jedná se o každoroční pouze technickou změnu kupónů, která jednak odráží nutnost odlišení od předchozí emise, jednak změnu některých ochranných prvků (jedná se o ceninu);

– doplnění § 22; týká se řidičů autobusů, kteří již nemusí nastavit počet náprav před jízdou v elektronickém zařízení;

– změnu přílohy č. 1, vzory kupónů emise pro r. 2012 pro vozidla s hmotností do 3,5 t;

– změnu přílohy č. 2, seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. Stávající seznam je doplněn o některé úseky dálnic a rychlostních silnic, které mají být dokončeny v průběhu r. 2012 (zejm. R6 a R48). S ohledem na tuto skutečnost budou uvedené úseky zpoplatněny až po zprovoznění a osazení příslušným dopravním značením na celé své trase, na což upozorňují příslušné poznámky. Rozšíření činí cca 40 km oproti stáv. 1 119 km;

– změnu přílohy č. 3, seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému. Důvodem jsou drobné úpravy vzdáleností tras, případně se zapracováním navazujících již rozestavěných úseků téže trasy nebo přeřazení komunikací z přílohy č. 4 (nový úsek R48 místo stávající I/48, na což upozorňuje příslušná poznámka). Celková vzdálenost tak činí 1 199 km, dosud 1 193,3 km;

– změnu přílohy č. 4, seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému. V daném případě se jedná o zpoplatnění vybudovaných obchvatů a tím prodloužení úseků na I/11 a I/33 (Jablunkov resp. Česká Skalice). Po otevření nového úseku R48 (viz příloha č. 3) bude naopak zrušen úsek I/48 (Bělotín, východ – Frýdek-Místek), na což upozorňují příslušné poznámky. Rozšíření činí 46 km (po zprovoznění úseku na R48 pouze 40 km) oproti stávajícím 196 km.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/