225/10 NV o Pravidlech trhu s plynem; T: 5.10.2010

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad (dále také „Úřad“) povinen stanovit prováděcím právním předpisem Pravidla trhu s plynem.

Ačkoli od vydání vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, která vstoupila v účinnost dnem 1. ledna 2010, neuplynul dlouhý časový horizont, je potřebné upravit vyhlášku tak, aby byla v souladu s požadavky 3. energetického balíčku na zavedení jednotného principu rezervací kapacit v přepravní soustavě a s požadavky vyplývajícími z možnosti zavedení projektu GATRAC. Zároveň se znění vyhlášky upravilo podle praktických zkušeností účastníků trhu s plynem, kdy v květnu 2010 byli osloveni účastníci trhu s plynem, aby zaslali své zkušenosti, podněty či návrhy k fungování trhu s plynem v České republice podle nové právní úpravy a připomínky k činnosti operátora trhu pro oblast plynárenství.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/