225/23 Výroční zpráva o implementaci Strategie podpory MSP v ČR za rok 2022;T:21.11.2023

Záměrem materiálu je zejména informovat o vývoji malého a středního podnikání, vyhodnotit pokrok v plnění stanovených opatření a provést aktualizaci v implementačních plánech.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 11. 2023.