225/22 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování;T:16.12.2022

Současně s návrhem zákona o lobbování je předkládán návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování. Hlavním cílem je zvýšení transparentnosti legislativního procesu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 12. 2022.