225/20 Novela z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, T:4.1.2020

Cílem návrhu je provést implementaci nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daní z alkoholu a alkoholických nápojů a osvobození od daně a navazující úpravu vztahující se na společné obranné úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (dále jen „SBOP“) v rámci Evropské unie

V zákoně o spotřebních daních budou upravena zejména ustanovení týkající se výpočtu stupňů Plato u piva, do kterého jsou přidávány některé další látky (např. sladidla, aromata) a provedeny změny příslušných ustanovení týkající se osvobození od daně u denaturovaného lihu. Dále bude zákonem specifikován postup pro získání osvědčení pro malé tuzemské výrobce alkoholických nápojů, kteří je dopravují do členských států, které na ně aplikují snížené sazby spotřební daně.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 1. 2021.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/