224/15 Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě; T: 6.11.2015

Hlavní důvody a cíle návrhu vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě jsou:

– jednotným způsobem stanovit obecné podmínky připojení zařízení jednotlivých účastníků trhu s elektřinou k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě – případná specifika připojování rozdílných účastníků trhu jsou definovány jako zvláštní ustanovení k obecným ustanovením,

– zjednodušit podmínky pro připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě

– určení podílu žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě na oprávněných nákladech .

Související soubory

/jak-na-uspesne-tiskove-sdeleni-a-konference-workshop-komora/