224/14 Novela zákona o NKÚ; T: 13.1.2015

V souvislosti s rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu se předpokládá potřeba navýšení systemizovaného počtu zaměstnanců. V prvních třech letech po nabytí účinnosti novely se předpokládá meziroční nárůst o 10 zaměstnanců na pozici kontrolor. Celkové odhadované roční náklady na jednoho zaměstnance – kontrolora činí 650 000 Kč, což představuje meziroční nárůst nároků na státní rozpočet v prvních třech letech po přijetí novely 6 500 000 Kč. Ostatní nároky vzniklé v souvislosti s rozšířením působnosti budou řešeny formou změn realizovaných v rámci kapitoly státního rozpočtu 381 – NKÚ.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/