224/10 Novela zákoníku práce (evropská rada zaměstnanců); T: 12.10.2010

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů se předkládá podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2010. Tvoří jej transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění). Většina ustanovení směrnice, a tudíž i navrhované novely zákona, má spíše technický charakter, zaměřený na podrobnější úpravu.
Technický charakter mají i navrhovaná ustanovení, která nejsou důsledně transpoziční, ale vycházejí z rozhodnutí Ústavního soudu, který svým nálezem, uveřejněným pod č. 116/2008 Sb. postavil v oblasti informování a projednání na stejnou úroveň odborové organizace a jiné (ostatní) zástupce zaměstnanců. Protože některá ustanovení nebyla ústavní stížností napadena a zůstala nedotčena, navrhuje se rovněž jejich technická úprava.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-