224/08 NV o užívání zpoplatněných pozemních komunikací; T: 14.11.2008

Vyhláška stanoví popis kupónů, kterými se prokazuje zaplacení časových poplatků, jakož i způsob jejich vyplňování, evidenci a umístění kupónů ve vozidle. V případě mýtného konkretizuje evidenci provozovatelů a jejich vozidel v systému, výši kauce za elektronické zařízení, způsoby úhrady, nakládání s elektronickým zařízením. V přílohách vyhláška stanoví vzory kupónů a vybrané úseky pozemních komunikací, podléhající časovému poplatku a mýtnému.

Důvodem pro předložení návrhu novely vyhlášky je zejména:

  • změna kupónů emise pro r. 2009 a jejich popis. Jedná se o každoroční pouze technickou změnu kupónů, která jednak odráží nutnost odlišení od předchozí emise, jednak změnu některých ochranných prvků (jedná se o ceninu);
  • změna přílohy č. 1, vzory kupóny emise pro r. 2009;
  • změna přílohy č. 2, seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. Stávající seznam je doplněn o některé úseky dálnic a rychlostních silnic, kde byly i po dohodě s krajskými úřady zrušeny dosavadní výjimky ze zpoplatnění a dále o nově otevírané úseky;
  • změna přílohy č. 3, seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému. Důvodem je opět zprovoznění dalších úseků rychlostních komunikací.
S ohledem na pouze technické úpravy textu vyhlášky nebylo pro navržené změny připraveno Hodnocení dopadu regulace (RIA). To však bylo zpracováno pro případ schválení úpravy zákona – rozšíření mýtného systému pro motorová vozidla s hmotností nad 3,5 tuny a bude použito při následné úpravě této vyhlášky.

  

Překladatel ve své zprávě uvádí:

Úpravy nebudou mít s ohledem na jen částečné rozšíření zpoplatněné sítě žádný významný sociální dosah ani negativní dopad na podnikatelskou sféru a životní prostředí.

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/