224/23 Novela z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech;T:4.12.2023

Návrh zákona má za cíl do právního řádu zavést tzv. Registr zastupování. Ten se věnuje problematice zastupování v digitálním prostředí veřejné správy, zejm. pak vytvoření centrálního řešení pro evidenci a správu oprávnění k zastupování. Toto řešení by mělo poskytovat informace o oprávněních k zastupování existujících ze zákona či na základě smlouvy, sjednocovat modely „plných mocí“ a umožnit vytváření plných mocí pro přístup ke službám veřejné správy. Jeho hlavním přínosem má být sdílení údajů o oprávněních k zastupování mezi agendami a úřady, tedy jednou prokázané oprávnění nebude třeba prokazovat opakovaně.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 12. 2023.